Вправи для розвитку фізичних якостей

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
6. Вправи для розвитку фізичних якостей:
 • сили;
 • швидкості;
 • витривалості;
 • гнучкості;
 • координації.
 • Учень/учениця:
  застосовує вправи для розвитку:
  сили – загальнорозвивальні вправи з набивними м’ячами (вага – 1 кг), з гантелями (вага – 500 г); намотування на горизонтально розташовану палицю мотузки з вантажем на кінці; сидячи згинання та розгинання рук в упорі ззаду (руки на гімнастичній лаві); утримування ніг під кутом 45 градусів у положенні лежачи на спині; вистрибування із положення присіду; лазіння по гімнастичній стінці або підтягування на гімнастичній лаві з додатковим обтяженням; передачі набивного м’яча із різних вихідних положень; стрибки по розмітках у присіді; застрибування на складені купою мати з наступним зіскоком;
  швидкості – біг з високим підніманням стегна через предмети (кубики, набивні м’ячі тощо); біг з різних вихідних положень на дистанцію 10-15 м;
  прискорення до 15 м; біг з гори у максимальному темпі; прискорення за сигналом; багатократні кидки м’яча у стіну в максимальному темпі;
  витривалості – повторний біг 3-5 х 30м (із збереженням або зменшенням інтервалу відпочинку); стрибки зі скакалкою до 2 хв. (у темпі 110-120 стрибків на хвилину);
  гнучкості – у положенні лежачи на спині одночасне відведення рук і ніг назад; вправи на розтягування в парах; пружинчасті похитування у положенні “шпагат” (у різних площинах); нахили тулуба назад у різних вихідних положеннях (із допомогою); пружинчасті нахили тулуба із різних вихідних положень;
  координації – довільне подолання поодиноких перешкод; подолання смуги перешкод (разом з акробатичними елементами, висами перелізаннями, підлізанннями); вправи з асиметричними рухами руками і ногами; підкидання і ловіння м’яча після виконання різноманітних рухових дій (присідань, поворотів, перекидів, перекатів тощо);
  демонструє безпечний рівень фізичної підготовленості;
  дотримується умов виконання тестових вправ.