Вправи для формування культури рухів з елементами гімнастики

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
1. Вправи для формування культури рухів з елементами гімнастики:
 • організовуючі вправи;
 • загальнорозвивальні вправи;
 • положення тіла у просторі: сіди, виси та упори;
 • елементи акробатики;
 • вправи на релаксацію.
 • Учень/учениця:
  виконує:
  організовуючі вправи: перешикування із колони по одному в колону по три (по чотири) способом послідовних поворотів ліворуч; перешикування із однієї шеренги уступами за розрахунком на 9, 6, 3, на місці;
  загальнорозвивальні вправи: для формування правильної постави з гімнастичними палицями; для профілактики плоскостопості; комплекси ранкової гігієнічної гімнастики з предметами (малі м’ячі, скакалки) та без предмета;
  складає і виконує комплекси фізкультурних пауз і фізкультурних хвилинок;
  розрізняє положення тіла у просторі;
  виконує: сіди – нахили тулуба у сіді з різними положеннями ніг; перехід із сіду на правому стегні у сід на лівому стегні;
  виси та упори – згинання і розгинання рук в упорі на стегнах, в упорі лежачи; перехід із упору присівши в упор стоячи, із упору лежачи в упор лежачи боком і навпаки; упор на перекладині;
  із упору на низькій перекладині, обертаючись вперед, перехід у вис присівши; із упору на низькій перекладині зіскок махом назад; підтягування у висі лежачи;
  елементи акробатики: перекид назад в упор стоячи на колінах, в упор присівши; два перекиди вперед злитно; “міст” із положення лежачи;
  вправи на релаксацію: «Тихе озеро», «Дощ у лісі»; «Водоспад»; «Квітка добра»; «Пухнасті хмарки» тощо.
  дотримується:
  правил рухливих безпеки під час занять.