Вправи для оволодіння навичками пересувань

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
2. Вправи для оволодіння навичками пересувань:
 • ходьба;
 • біг;
 • танцювальні кроки;
 • лазіння та перелізання.
 • Учень/учениця:
  виконує:
  ходьбу: “протиходом”, “змійкою”; із зупинкою за сигналом; із вантажем (мішечки) на голові; ходьбу по підвищеній опорі приставними кроками правим і лівим боком, на носках (гімнастична лава, низька колода) з різним положенням рук почергово з поворотами, присіданнями;
  біг: із зміною напрямку, спиною уперед; із зупинками стрибком та у кроці за зоровим і слуховим сигналами; пересування приставними кроками правим, лівим боком; “повторний” біг 3 х 10 м; різновиди “човникового” бігу 4 х 9 м; біг до 30 м з високого старту; біг почергово з ходьбою до 1000 м;
  танцювальні кроки: комплексні ритмічні вправи: повороти, нахили тулуба у поєднанні з різними кроками під музичний супровід: ритмічні завдання, крок з носка, крок з каблука з чергуванням вправ на рухи корпусу під музичний супровід; переступання, крок польки, танцювальні імпровізаційні вправи;
  лазіння по похилій лаві, встановленій під кутом 45 градусів, в упорі присівши; підтягування у положенні лежачи на горизонтальній та похилій гімнастичній лаві однойменним і різнойменним способом; по гімнастичній стінці вгору і вниз різнойменним способом;
  перелізання через перешкоду висотою до 100 см.